üsküdar bitpazarı

                             2013                                     1982                                                  1966                                        1966-2

0530 159 86 85 den ulaşın..

ÜSKÜDAR BİTPAZARI 

     Eskiden şimdiki üsküdar belediyesinin bulunduğu yerde, 5-6 adet baraka tarzında çarşı vardı. Yıkılarak yerine Belediye binası yapıldı. Şimdi Üsküdar Antikacılar Çarşısı olarak belediye binası arkasında BÜyük Hamam Sokakta Pasajda Yer almaktadır.

Kullanılmış veya arızalı eşyaların ucuza satılıp, alındığı çarşı ve pazar yeri. Osmanlılar zamanında Anadolu ve Rumeli´deki büyük yerleşme merkezlerinde bitpazarı kurulurdu. Fetihten sonra, aynı pazar yerleri İstanbul´da da kurulmaya başlandı. Halk arasında bu pazar yerleri "Bayat pazarı" "Bat pazarı" gibi adlarla anılırdıbitpazarı

Bitpazarlarında, paraya ihtiyacı olan veya eski kullanılmış malları elden çıkarmak isteyenlerden pazarlık yoluyla mallar alınıp satılır. Pazar esnafı aldığı eşyaların tamir ve bakımlarını yapar, tekrar aynı yerde çok az bir karla satarlardı. Tamir ve bakım yapılmadan satılan eşyalar da olurdu.

Önceleri büyük şehirlerin belirli yerlerinde belirli günlerde açıkta sergi halinde kurulan bitpazarı; daha sonraları devamlı pazar yeri haline geldi.

İstanbul´un en meşhur bitpazarı yeri Üsküdar bitpazarı, Kapalı Çarşı ile Bayezid Camii arasında kurulan pazardır. Bu pazar yeri, bugün Topkapı, Aksaray, Horhor, Kadıköy semtlerinde de açılmasına sebep olmuştur. Ankara´da İtfaiye Meydanında, İzmir´de Çankaya Semtinde bitpazarı özelliği taşıyan sürekli pazar yerleri vardır.

Bitpazarlarından en çok alınıp satılan mallar; giyim eşyaları, kullanılmış ev eşyası, antika değeri olabilecek çeşitli araç ve gereçlerdir. Arada dolaşan eskiciler ve hırsızlar da bitpazarına eşya temin ederler. Osmanlılar zamanında bitpazarları sıkı bir şekilde kontrol edilirdi. Çalıntı mallar satılıp alınmazdı. Böyle malları alanlar ticaretten men edilir, satanlar da yakalanarak şehir dışına çıkarılırdı.

Sözlükte "bitpazarı" ne demek?

1. Eski eşyanın alınıp satıldığı pazar.

Cümle içinde kullanımı

Eskiye itibar olsaydı, bitpazarına nur yağardı.
- Atasözü 
Götür bunu hemen bitpazarında sat, yarısını kendin al, yarısını da bana getir, der.
- H. Taner

Bitpazarı kelimesinin ingilizcesi

flea market