antika koleksiyon

KOLEKSİYON

Koleksiyonculuk, toplanabilen ya da biriktirilebilen nesnelerin toplanması,biriktirilmesi,sakl anması, gerekli ise temizlenmesi ile ilgili bir hobidir.
Hobi,insanların boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilecekleri çeşitli konulara ve işlere denir. İnsanların hergünkü işlerinin dışında,ondan tamamen ayrı bir konudaki uğraşlarıdır.Örnek: Koleksiyonculuk, briç, satranç, golf, bir spor ya da bilim dalındaki çalışma olabilir.
Koleksiyon önce,ilgi duyulan konusuna göre görülür ve öğrenilir.Daha sonra koleksiyonun ilk parçaları toplanır .Önceleri sadece her gördüğünü alıp biriktirme şeklinde gelişir. Belli bir miktara ulaşınca, daha zengin koleksiyonlara öykünülerek uygun şekilde dizilir ve saklanır.
İlk baştan itibaren koleksiyona yatırım yapmak gerekir.Koleksiyoncunun materyalini saklayabilmesi için defter alması gerekir,ilgili kitap ya da katalog alması gerekir, maşa,büyüteç,delgi vs.gerekir. Bunlar zaman içinde bilgi arttıkça, koleksiyon zenginleştikçe yani gereksinim oldukça alınır.

2- Koleksiyon çeşitleri nelerdir ?
Koleksiyon denince ilk akla gelen Pul Koleksiyonudur. En kolay bulunabilecek ve ucuz koleksiyon materyali puldur. Türk ve yabancı pullar olarak çeşitleri vardır.Ayrıca her biri kendi içinde: anma, özel gün, tematik, resmi, blok pul, damgalı, damgasız vs gibi ayrıntılı pul koleksiyonculuğu vardır.
Bundan sonra Para Koleksiyonculuğu gelir.Bu da pullar gibi Türk ve yabancı olarak ikiye ayrılır.Her biri yine kendi içinde Metal ve Kağıt Para olarak ikiye ayrılır. Metal Paraların da; tedavül (kullanım), hatıra, FAO, Mint Set, Proof Set, Erörlü para olarak ayrıca bölümleri vardır.Yine para koleksiyonculuğunun çeşidi olan Jeton Koleksiyonu vardır.Bu da Türk ve yabancı olarak ikiye ayrılır.Yine Madalya ve Madalyon Koleksiyonculuğu da para koleksiyonculuğu içindedir.
Daha az bilinen ve görülebilen Koleksiyonlar : Kartpostal, Hisse Senedi-Tahvil, Yağlıboya Resim, Kitap, Müzik Kaset-Diski, Dergi-gazete, Antika Eşya, Otomobil, Sanayi Müzesi de aslında koleksiyoncu bir ailenin ferdi olan sayın Rahmi Koç´un koleksiyonudur.

3- Koleksiyonculuk zor ve pahalı bir uğraş mıdır ?
Zor bir iş değildir. Çünkü insanlar bu uğraşı zor ile değil, zevk alarak yaparlar.Bunun ilk basamağı böyle bir uğraşının varlığından haberdar olmaktır. Her konuda olduğu gibi bu da okulda öğrenilir. Koleksiyonculuğa özendirmek için bazı okullarda eğitsel kol olarak da vardır. Bu yolla insanlar bir hobiye yönlendirilir. Yurdumuzda her çocuk ilköğretim sırasında pul koleksiyonculuğuna yönlendirilir. Nedeni de çok kolay bulunabilmesi idi. Şimdi daha seyrekleşti, ama postahanenin Filateli Servisi (Pul koleksiyonculuğu) halen güzel pullar basmaktadır. En yakın postaneden, filateli servisine bakan bölümden bu pullar temin edilebilir. Koleksiyonculuğun sonu yoktur. Hiçbir zaman tamamen bitemez.Çünkü insanların ömrü ve parası yetmez. Bunların hepsi varsa bile, çok nadir parçaları bulamaz.
Koleksiyonculuk ; sabır, süreklilik, koruma ve bilgi-tecrübe ister. Sabır ister çünkü, hemen her parçayı alamazsınız. Cebinizdeki paraya göre davranmak zorundasınız. Bugün paranız azdır alamazsınız, yarın paranız olunca alırsınız. Bazen paranız da olsa almazsınız çünkü değerinden çok fazla fiyat istenmiştir. Bazen de parça nadirdir ve düşündüğünüz değerin biraz üstünde istenmiştir.İşte o zaman bunu almak gerekir çünkü fırsat kaçtıktan sonra o paranın fazlasını da önerseniz, o parça yoktur bulunamaz. Tecrübelerime göre söylüyorum, bir fırsat kaçınca tekrar o parçayı 10-15 yıl sonra görebiliyorsunuz. Süreklilik ister çünkü, birçok parçayı hiç ummadığınız zaman, yer ve kişilerden bulabilirsiniz. Elinize geçen her fırsatı olanakları içinde değerlendirmelisiniz. Her zarfın üzerine bakın mümkünse pulların ½ ila 1 cm çevresinden zarfı keserek pulları alın ve bir yerde saklayın. Kütüphane ya da çalışma masasında bir kutu içi olabilir.Daha sonra bir fırsatı olunca onları çıkarıp pul defterine koyarsınız.Para için, elinize geçen her parayı metal paralarda yazı ve tura ; kağıt paralarda ön ve arka yüzlerini hemen şöyle baktıktan sonra cebinize koyun. Bu kadar kısa sürede bile, hiç bilginiz olmasa da bazı farklar görülebilir. Bu parayı ayırıp (pullar gibi) daha sonra ayrıntılı incelemek ya da bir bilene danışmak yerinde olur.
Koruma ise ilk günden itibaren bütün koleksiyonu belli bir yerde toplamak, kapaklı bir kutuda saklamak ve kaybolmamasını sağlamaktır. Çevremde pek çok insan bana bir zamanlar koleksiyonunun olduğunu ama şimdi nerede olduğunu bilmediğini söylemiştir.

4- Koleksiyon eğlenceli bir iş midir ?
Eğlenceli bir iştir çünkü, çok renklidirler, çok çeşitlidirler. Bir simetri - aynılık ve asimetri ayrılık gösterirler. Örneğin : Hepsi puldur, ama değişik devletlerin pullarıdır. Bir devletin puludurlar ama boyutları değişiktir. Aynı boyuttadırlar ama değişik serilerin pullarıdır.
Çeşitli pul ve paralarda ve diğer materyalde ; yazı,arma,resim ,bayrak,bitki,çiçek, devlet büyüğü,kurucusu,anılan gün-kişi-olayla ilgili yazı ve resimler görülür.Bunların çeşitliliği karşısında insan kendisini zaman ve mekandan soyutlayabilir. Yani zamanın nasıl geçtiğini bilmez. Pullarda seriyi, paralarda seti tamamlamak için çalışır. Haftalar ya da yıllar sonra tamamlandığında insan kendi kendine sevinir. Zaman zaman ilk başta ulaşılamayacak gibi gelen bir olayı başardığına hayret bile eder. Bu ise koleksiyona zevkle devam ettirir.

5- Koleksiyonculuk hayatta insana ne kazandırır ?
Koleksiyonculuğun insana kazandırdığı şeylerin başında disiplin gelir. Koleksiyoncu olan bir kişi koleksiyonunu düzenleyip,koruma,temizleme,ta snifleme işlemlerini öğrenmiştir. Bu yüzden yaşamındaki diğer işlerde de aynı şeyleri doğal olarak yapar. Bunu yaparken kendisi de farkında olmaz.
Bir başka konu, ilgilendiği konunun derinliğine iner. Örneğin metal para ile uğraşıyor ise metallerin renklerini, nasıl temizleneceklerini, sesini, nasıl okside olduğunu, alaşımların dayanıklılığını vb. öğrenir.Yeri geldiğinde bu bilgileri uygular ya da çevresine öneride bulunabilir.
Başka bir yönü bilgi edinmesidir. Zaten insanlar sürekli bilgi edinme uğraşı içindedirler. Koleksiyonculuk bu işi kategorize eder. Yani yön verir. Para ya da pulların üzerindeki çeşitli verileri değerlendirebilmek için bilgili olmak gerekir. Ne gibi ? paranın üzerindeki bir devlet ismini bilmek zorundasınız ki, o devletin paralarının yanına yerleştirin. Pulun üzerindeki kişinin kim olduğunu merak edersiniz, ansiklopediden bakınca o kişinin o devletin kurucusu olduğunu öğrenirsiniz. Bir paranın üzerinde arma vardır, bayrağı vardır. Siz bunu koleksiyonculuktan dolayı bilirsiniz. Boğazdan geçen bir geminin arka direğindeki bayrağı görünce hangi devlete ait olduğunu hemen anlarsınız. Çevrenizde birçok kişi bunu bilemez. Bunun örnekleri çoğaltılabilir.
Bir başka konu insanlarla iletişim konusu olmasıdır. Koleksiyonculuk sayesinde Türk ya da yabancı birçok kişi ile iletişim kurulabilir. Dünyada herkesin bu konuyla ilgilenme yapısı vardır. Yani insanlar yaratılışlarında koleksiyonun gerektirdiği özelliklere çok değişik oranlarda da olsa sahiptirler. Ayrıca sizin genel bilgileriniz ile de iletişim derinleşir.
İnsanların boş zamanlarını, toplum ile uyumlu bir yönde değerlendirdiği için, koleksiyonculuk beyin ve beden deşarjını en iyi şekilde yapar. Bunun başka çeşitleri de spor ve müzik ile uğraşmaktır. Ama spor ve müzikte ara vermek kondisyonu düşürür. Koleksiyonculukta ise kaldığı yerden devam eder. Yaşı yoktur, sınırı vardır. Her yaşta yapılabilir, cebimizle ve parçanın nadirliği ile sınırlıdır. Ayrıca hem koleksiyon yapıp hem de müzik ya da spor ile uğraşılabilir.

          KOLEKSİYONLARIMIZ -İLETİŞİM -ANTİKA FİYATLARI

0530 159 86 85

MESAJ GÖNDER         İLETİŞİME GEÇ 

Elimde bulunan antika değerli mi ?

Bu soru ile sık karşılaşıyoruz. Antikanın değerli olabilmesi için geçmişin sanat özelliğini taşıması 100 yıla yakın bir eskilik, nadirlik ve eserin iyi durumda bulunması antikanın değerini arttıran özelliklerdir. Günümüzde daha yakın zamanlarda yapılmış, sanat özelliği taşıyan bazı objeler ve tablolar da antika kapsamına girmektedir. Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir eşya "eser" sınıfına girmektedir.


Kur´an-ı Kerim ve el yazması eserler alıp satmak kanunen yasak mıdır?

Hayır. Çalıntı olmaması şartıyla her türlü elyazması eserin (Kur´an-ı Kerim, hat levhalar) yurt içinde alım satımı serbesttir. Zaman zaman medyada karşılaştığımız kaçakçılık haberleri eserlerin çalınmış olmaları ve yurt dışına gizlice çıkarılmak istenmelerinden kaynaklanmaktadır.
Elimdeki eserin fotoğrafını göndererek bilgi alabilir miyim?

İnternet veya posta aracılığıyla göndereceğiniz fotoğraflara bakarak eseriniz için bir ön değerlendirme yapabilmekteyiz. Ön değerlendirmeden iyi bir netice çıktığı takdirde, eserin kendisini mutlaka görmemiz gerekmektedir.

Arkeolojik eserler alıyor musunuz?

Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Yasasına göre Türkiye´de arkeolojik eserlerin alım ve satımı sadece koleksiyonerlik belgesi bulunan kimseler için serbesttir. Bu eserlerin yurt dışına çıkarılması kanunen yasaktır. Elinize tesadüfen böyle bir eser geçtiği takdirde bulunduğunuz şehirdeki arkeoloji müzesine çekinmeden müracaat edebilirsiniz. Arkeolojik eserlerin koleksiyonunun yapmak isterseniz, müzeden alınan müsaade ile koleksiyonculuk belgesi çıkarttırarak bu tip eserler toplayabilirsiniz. Bu tip koleksiyonlar, ilgili müzenin kontrolüne tabidir. Bakınız: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu


Sattığım eşyalar için vergi ödemem gerekiyor mu?

Ticari amaçla yapılmadığı takdirde, elinizde bulunan eşyaları sattığınız zaman vergi ödemezsiniz.

Türkiye antika piyasasında en çok rağbet gören eserler nelerdir?

Türk ve oryantalist ressamların tabloları, Osmanlı dönemine ait gümüşler, Fransız gümüşleri, mineli Rus gümüşleri, Sevres porselenleri, oryantalist porselen figürler, Fransız ve İngiliz mobilyaları, Beykoz işi cam objeler, el yazması eserler, Tophane objeler, nadide Türk ve Kafkas halıları, işlemeler, Osmanlı mücevherleri, Edirne işi mobilyalar....

ANTİKA : Eski zamanlardan kalma, tarihi değeri olan ve nadir bulunan eşya. Antika, İtalyanca bir kelimedir. Osmanlılarda antika yerine “Giranbaha tuhaf tefarik” (Pahası ağır, az bulunur, hoşa giden mümtaz eşya) tabiri kullanılırdı. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren dilimizde kullanılmaya başlandı ve sonra da yerleşti.

Tarih boyunca kurulan devletlerin ata yadigarlarını muhafaza etmeleri, saklamaları, antikaya duyulan önemi arttırmıştır. Ayrıca bazı insanlarda eski eserlere karşı aşırı merak vardır. Bunların neticesinde paha biçilmez antika kolleksiyonları meydana gelmiştir. Devletlerin yıkılması, yangın, sel, deprem gibi felaketler, bunlardan pek çoğunun harab olmasına sebeb olmuştur. Bir de kıymetini bilmiyen, ata yadigarının ehemmiyetini anlamıyan mirasçıların eline düşenler tamamen elden çıkmıştır.

Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar muhafaza edilebilen eserler, müzelerimizde saklanmaktadır. Bunların hepsi birer tarihtir. Kazılarda çıkan pek çok eşya, kıymetini bilemediğimiz için veya çalınarak yurt dışına kaçırılmaktadır. Pekçok eserimiz bu sebeplerden dünya devletlerinin müzelerini süslemektedir.

Günümüzde hemen hemen her devlet antika eserlerin memleket sınırları dışına çıkarılmasını yasaklamıştır. Devletler, antika eşyalarla müzeler kurup geliştirerek turizmini geliştirmek için uğraşmaktadır.

İslam, Türk, ilkçağ ve Osmanlı eserleri sayesinde yurdumuz, dünyanın en zengin antika kolleksiyonlarına sahip ülkesidir.

Antika toplayan, satın alan ve satan, yani ticaretini yapan kişilere antikacı denir. Antikacılar; tarih, sanat tarihi, arkeoloji gibi ilimlerde bilgileri olan kimselerdir. Türkiye’de 19. yüzyılda antikacılık müstakil meslek haline geldi. Daha önceleri müstakil olmamakla beraber, çeşitli eşyanın ticaretini yapan kişiler tarafından alınıp satılırdı.  


Antika eşyanın değeri, tarihi olması kadar aid olduğu dönemin sanatını yansıtmasıyla da ilgilidir. Bu bakımdan yüksek bedellerle alınıp satılmaları bu piyasayı oldukça genişletmiştir.


Değerlerini ancak uzmanların ve piyasanın tayin etmesi sebebiyle antika, kişiler ve hatta şirketler için bir yatırım aracı haline gelmiştir. Zaman zaman antika eşya alım-satımı ile uluslararası finans hareketleri hakkında iddialar ortaya atılmaktadır. 

0530 159 86 85 ÖMER DAL

MESAJ GÖNDER
 

- antika - antika alanlar - antikacılar - müzayedeciler - müzayede evleri - antika paralar - koleksiyon - koleksiyoncular - antika dükkanı - antika mağazası -  üsküdar antikacılar sokağı - üsküdar bitpazarı - antika eşya alanlar - antika eşyalar - antikacı -üsküdarlı nurettin yıldız -