ÖMER DAL

ÖMER DAL 

Antikayı yeni nesillere aktarabilmek, parçası olduğumuz bu müthiş tarihi daha çok kişiyle paylaşmak ve geçmişin günümüzü aydınlatması için faaliyet göstermeye başladık.

    ZEKİ ANTİK 1980´ den beri ÜSKÜDAR´ da Antikaya ilgisi olanların, koleksiyonerlerin, dekorasyoncuların ve antika ticareti ile uğraşan esnafların aradıklarını bulabilecekleri, ellerindeki  eserleri değerlendirebilecekleri bir mekan olmanın yanı sıra          ´´ Mirasımıza Sahip Çıkmak ´´ düşüncesi ile mobilyadan küçük objelere ve tüm dünya ülkelerinin dekorasyon ürünlerini bulabileceğiniz, tamir, bakım ve restorasyon işlerini tecrübeli ustalarımız tarfaından yaptırabileceğiniz bir firmadır. 

    Şirketimiz 1994 yılından itibaren Avrupa ülkelerinden kültürümüze ait Antik eserlerin ithalinin yanı sıra diğer ülkelerin kültür ve sanatını taşıyan antika ürünlerin genelinin ithalini yaparak müşterilerimizin ve antika sektöründe faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 ÜRÜNLER          CİLA VE TAMİR           KİRALAMA           İLETİŞİM 

ANTİKA HAKKINDA                                          ANASAYFA  

 

 

ANTİKA:Eski   zamanlardan kalma, tarihi değeri olan ve nadir bulunan eşya. Antika, İtalyanca bir kelimedir.     Osmanlılarda antika yerine “Giranbaha tuhaf tefarik” (Pahası ağır, az bulunur, hoşa giden mümtaz eşya) tabiri kullanılırdı. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren dilimizde kullanılmaya başlandı ve sonra da yerleşti.


Tarih boyunca kurulan devletlerin ata yadigarlarını muhafaza etmeleri, saklamaları, antikaya duyulan önemi arttırmıştır. Ayrıca bazı insanlarda eski eserlere karşı aşırı merak vardır. Bunların neticesinde paha biçilmez antika kolleksiyonları meydana gelmiştir. Devletlerin yıkılması, yangın, sel, deprem gibi felaketler, bunlardan pek çoğunun harab olmasına sebeb olmuştur. Bir de kıymetini bilmiyen, ata yadigarının ehemmiyetini anlamıyan mirasçıların eline düşenler tamamen elden çıkmıştır.

Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar muhafaza edilebilen eserler, müzelerimizde saklanmaktadır. Bunların hepsi birer tarihtir. Kazılarda çıkan pek çok eşya, kıymetini bilemediğimiz için veya çalınarak yurt dışına kaçırılmaktadır. Pekçok eserimiz bu sebeplerden dünya devletlerinin müzelerini süslemektedir.

Günümüzde hemen hemen her devlet antika eserlerin memleket sınırları dışına çıkarılmasını yasaklamıştır. Devletler, antika eşyalarla müzeler kurup geliştirerek turizmini geliştirmek için uğraşmaktadır.

İslam, Türk, ilkçağ ve Osmanlı eserleri sayesinde yurdumuz, dünyanın en zengin antika kolleksiyonlarına sahip ülkesidir.

Antika toplayan, satın alan ve satan, yani ticaretini yapan kişilere antikacı denir. Antikacılar; tarih, sanat tarihi, arkeoloji gibi ilimlerde bilgileri olan kimselerdir. Türkiye’de 19. yüzyılda antikacılık müstakil meslek haline geldi. Daha önceleri müstakil olmamakla beraber, çeşitli eşyanın ticaretini yapan kişiler tarafından alınıp satılırdı. 

Antika eşyanın değeri, tarihi olması kadar aid olduğu dönemin sanatını yansıtmasıyla da ilgilidir. Bu bakımdan yüksek bedellerle alınıp satılmaları bu piyasayı oldukça genişletmiştir.

 


Elimde bulunan antika değerli mi ?

Bu soru ile sık karşılaşıyoruz. Antikanın değerli olabilmesi için geçmişin sanat özelliğini taşıması 100 yıla yakın bir eskilik, nadirlik ve eserin iyi durumda bulunması antikanın değerini arttıran özelliklerdir. Günümüzde daha yakın zamanlarda yapılmış, sanat özelliği taşıyan bazı objeler ve tablolar da antika kapsamına girmektedir. Yukarıdaki özellikleri taşıyan bir eşya "eser" sınıfına girmektedir.


Kur´an-ı Kerim ve el yazması eserler alıp satmak kanunen yasak mıdır?

Hayır. Çalıntı olmaması şartıyla her türlü elyazması eserin (Kur´an-ı Kerim, hat levhalar) yurt içinde alım satımı serbesttir. Zaman zaman medyada karşılaştığımız kaçakçılık haberleri eserlerin çalınmış olmaları ve yurt dışına gizlice çıkarılmak istenmelerinden kaynaklanmaktadır. 
Elimdeki eserin fotoğrafını göndererek bilgi alabilir miyim?

İnternet veya posta aracılığıyla göndereceğiniz fotoğraflara bakarak eseriniz için bir ön değerlendirme yapabilmekteyiz. Ön değerlendirmeden iyi bir netice çıktığı takdirde, eserin kendisini mutlaka görmemiz gerekmektedir.

Arkeolojik eserler alıyor musunuz?

Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Yasasına göre Türkiye´de arkeolojik eserlerin alım ve satımı sadece koleksiyonerlik belgesi bulunan kimseler için serbesttir. Bu eserlerin yurt dışına çıkarılması kanunen yasaktır. Elinize tesadüfen böyle bir eser geçtiği takdirde bulunduğunuz şehirdeki arkeoloji müzesine çekinmeden müracaat edebilirsiniz. Arkeolojik eserlerin koleksiyonunun yapmak isterseniz, müzeden alınan müsaade ile koleksiyonculuk belgesi çıkarttırarak bu tip eserler toplayabilirsiniz. Bu tip koleksiyonlar, ilgili müzenin kontrolüne tabidir. Bakınız: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu


Sattığım eşyalar için vergi ödemem gerekiyor mu?

Ticari amaçla yapılmadığı takdirde, elinizde bulunan eşyaları sattığınız zaman vergi ödemezsiniz.

Türkiye antika piyasasında en çok rağbet gören eserler nelerdir?

Türk ve oryantalist ressamların tabloları, Osmanlı dönemine ait gümüşler, Fransız gümüşleri, mineli Rus gümüşleri, Sevres porselenleri, oryantalist porselen figürler, Fransız ve İngiliz mobilyaları, Beykoz işi cam objeler, el yazması eserler, Tophane objeler, nadide Türk ve Kafkas halıları, işlemeler, Osmanlı mücevherleri, Edirne işi mobilyalar....

ANTİKA : Eski   zamanlardan kalma, tarihi değeri olan ve nadir bulunan eşya. Antika, İtalyanca bir kelimedir. Osmanlılarda antika yerine “Giranbaha tuhaf tefarik” (Pahası ağır, az bulunur, hoşa giden mümtaz eşya) tabiri kullanılırdı. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren dilimizde kullanılmaya başlandı ve sonra da yerleşti.

Tarih boyunca kurulan devletlerin ata yadigarlarını muhafaza etmeleri, saklamaları, antikaya duyulan önemi arttırmıştır. Ayrıca bazı insanlarda eski eserlere karşı aşırı merak vardır. Bunların neticesinde paha biçilmez antika kolleksiyonları meydana gelmiştir. Devletlerin yıkılması, yangın, sel, deprem gibi felaketler, bunlardan pek çoğunun harab olmasına sebeb olmuştur. Bir de kıymetini bilmiyen, ata yadigarının ehemmiyetini anlamıyan mirasçıların eline düşenler tamamen elden çıkmıştır.

Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar muhafaza edilebilen eserler, müzelerimizde saklanmaktadır. Bunların hepsi birer tarihtir. Kazılarda çıkan pek çok eşya, kıymetini bilemediğimiz için veya çalınarak yurt dışına kaçırılmaktadır. Pekçok eserimiz bu sebeplerden dünya devletlerinin müzelerini süslemektedir.

Günümüzde hemen hemen her devlet antika eserlerin memleket sınırları dışına çıkarılmasını yasaklamıştır. Devletler, antika eşyalarla müzeler kurup geliştirerek turizmini geliştirmek için uğraşmaktadır.

İslam, Türk, ilkçağ ve Osmanlı eserleri sayesinde yurdumuz, dünyanın en zengin antika kolleksiyonlarına sahip ülkesidir.

Antika toplayan, satın alan ve satan, yani ticaretini yapan kişilere antikacı denir. Antikacılar; tarih, sanat tarihi, arkeoloji gibi ilimlerde bilgileri olan kimselerdir. Türkiye’de 19. yüzyılda antikacılık müstakil meslek haline geldi. Daha önceleri müstakil olmamakla beraber, çeşitli eşyanın ticaretini yapan kişiler tarafından alınıp satılırdı.  


Antika eşyanın değeri, tarihi olması kadar aid olduğu dönemin sanatını yansıtmasıyla da ilgilidir. Bu bakımdan yüksek bedellerle alınıp satılmaları bu piyasayı oldukça genişletmiştir.

ANTİKACILAR

Antika toplayan, satın alan ve satan, yani ticaretini yapan kişilere antikacı denir. Antikacılar; tarih, sanat tarihi, arkeoloji gibi ilimlerde bilgileri olan kimselerdir. Türkiye’de 19. yüzyılda antikacılık müstakil meslek haline geldi. Daha önceleri müstakil olmamakla beraber, çeşitli eşyanın ticaretini yapan kişiler tarafından alınıp satılırdı.

NG  :  Antiques to transfer to new generations, we are part of the history of this great person to share more of the past and the present began to operate for lighting.

     ANTIQUE ZEKİ since 1980 USKUDAR ´those who do the Antique, collectors, and antique trade Decorators shopkeepers dealing with what they find, evaluate their works, as well as being a place with ´´ exit ´´ Historic developments with the idea of ??small objects furniture and decoration in all the world´s countries you can find products, repair, maintenance and restoration work an on tarfaından company experienced masters.

     Since 1994, our company imports European countries as well as the culture of the ancient monuments of culture and art of other countries with the average import of antique products and antiques sector firms can meet the needs of our customers by doing.

FR :  Antiquités de transférer aux nouvelles générations, nous faisons partie de l´histoire de ce grand personnage de partager plus du passé et le présent a commencé à fonctionner pour l´éclairage.

ANTIQUE Zeki puisque ces 1980 USKUDAR »qui ne l´antique, collectionneurs, décorateurs, Décorateurs et trouver ce qu´ils recherchent commerçants traitant d´antiquités, d´évaluer leurs œuvres, ainsi que d´être un des développements lieu with´´exit´´Historic avec l´idée de petits objets de mobilier et la décoration dans tous les pays du monde vous pouvez trouver des produits, la réparation, l´entretien et les travaux de restauration sur une société de maîtres tarfaından expérimentés.

Depuis 1994, notre société importe des pays européens ainsi que la culture des anciens monuments de la culture et l´art des autres pays avec les moyens à l´importation de produits anciens et antiquités entreprises du secteur peuvent répondre aux besoins de nos clients en faisant.

Antika, maddi değeri olan eski eşya demektir. Bir eşyanın ya da sanat yapıtının "antika" sayılabilmesi için yaşlı olmasının yanında az bulunur özellikte olması gerekir. Ne var ki her eski eşya da antika sayılmaz.

Antikalar ünlü bir kişiye ya da belli bir tarihsel döneme ait olabilir. Yalnızca iyi korunmuş eşyalar da zamanla antika değeri kazabilir. Bunlar resim ya da heykel gibi sanat yapıtları, mobilya ya da kap kacak gibi ev eşyaları olabilir. Bazı insanlar yalnızca güzel buldukları, bazıları ise sonradan değerleneceğini bildikleri için koleksiyonlar oluştururlar. Aradan uzun zamanın geçmesiyle bu koleksiyonun parçaları birer antika özelliği kazanır. Antikalar ender bulundukları için değerlidir.

Antikalar yapıldıkları yer ve zamana göre adlandırılabilir. Bir İngiliz antikası, Kral George ya da Kraliçe Victoria dönemlerinde yapıldığı için onların adıyla anılabilir. Bir Fransız antikası XV. Louis ya da Napolyon dönemiyle ilişkilendirilebilir. 12. yüzyıl Anadolu Selçuklu rahlesi yapıldığı dönem, 16. yüzyıl İznik çinisi yapıldığı yerden dolayı özel değer taşır. Bir eşyanın antika sayılabilmesi için yapıldığı yerin ve zamanın kanıtlanması gerekir. Pek çok eşyada hangi fabrikada yapıldığını ya da hangi ustanın elinden çıktığını belirten bir işaret bulunur ve bu durumda eşyanın antikalığı kuşku götürmez. Üzerinde işaret bulunmayan antikaların nerede ve ne zaman yapıldığını ise, uzmanlar malzemesine, modeline, renklere ve yapımındaki ustalığa bakarak anlayabilirler.

Koleksiyoncuların en çok ilgi gösterdikleri bazı antikalar şunlardır: Cam eşya; saatler; metal eşya; mobilya; seramik ve porselen eşya; halı ve kilim.Eski gümüş , mobilyalar , halı , kilim , işlemeli bez , kadife bezler , yatak örtüleri , bakır eşyalar , avizeler , tablolar , resimler , kartpostallar , efemeralar , pul , eski paralar , radyo , telefon , daktilo , eski mekanik eşyalar , el yazması kitaplar , eski çizgi romanlar , taşplak , eski plak ve pikaplar , askeri kıyafetler , kılıç , kama , eski madalya ve nişanlar.

Antika objelerin ekspertizi için müzelerden ve ekspertiz şirketleri tarafından yapılır. 100 yaşın üstündeki Türk objelerin yurtdışına çıkarılması yasaktır. Toprakaltı eserler müzelerden alınan koleksiyoner defterlerine işlenerek koleksiyonerler tarafından koruma altına alabilir. Toprakaltı eser bulanların en yakın müzeye haber vermesi gerekmektedir

 

 - ZEKİ ANTİK YOL TARİFİ -

İN MY MEMORY

29.06.1983 ÜSKÜDAR ÇAVUŞDERE CADDESİNDE DOĞDUM. VALİDE ATİK MAHALLESİNE BAĞLI OLAN ÇAVUŞDERE, O ZAMANLAR BOSTANLARIYLA ÜNLÜ BİR SEMTTİ. HAFIZAM KAYDETMEYE BAŞLADIĞI 1987 YILINDA İNCE APARTMAN DAİRESİNİN 3 ODA BİR SALON OLAN ÜÇÜNCÜ KATINDA 5 KARDEŞ BİRDE DEDEM, ARASIRA DAYILARIM YA DA HALAMIN KIZLARI İLE YAŞAMAKTAYDIK. BABAMIN MESLEĞİ ANTİKACIYDI.  SABAHLARI BABAM GİDERKEN KARDEŞLERİMLE ÖPME YARIŞI YAPARDIK. AKŞAMLARIDA BALKONDA BABAMI BEKLERDİK. BABAM CADDENİN BAŞINDA BİZİ BALKONDA GÖRÜNCE FARLARINI AÇIP KAPARDI. . HAFTA SONLARI  ABLAM DIŞARI ÇIKARIRDI BENİ. BİR GÜN APARMANIN SON MERDİVENLERDE AYAĞI TAKILDI BİSİKLETİMLE MERDİVENLERDEN YUVARLANDI. ARKADAŞI OLAN BAKKAL KIZI SEVDAYA GÖTÜRÜRDÜ BENİ. EVLERİNDE BİR SÜRÜ KEDİ VARDI. CADDEDEKİ APARTMANLARIN ALT KATLARI HEP DUKKANDI. BAKKAL, MOBİLYACI, TEKEL BAYİ, KURU TEMİZLEMECİ, ECZANECİ, FOTOĞRAFÇI, HALICI, YUFKACI, PİKOCU, Kİ PİKOCU HALA ORADA. SEPETÇİOĞLU PASTANESİ FALAN. SONRAKİ YILLARDA TEK BAŞIMA DIŞARI ÇIKTIĞIMDA FARKLI FARKLI FAALİYETLER OLURDU. UÇURTMA, SAKA AVLAMA, MEYVE AĞAÇLARINA DALMA GİBİ SEKSENLİ YILLARIN HİT OLAN ŞEYLERİNİ YAPARAK GÜZEL ÇOCUKLUK GEÇİRDİM. İLKOKULA BAŞLAYACAĞIM ZAMAN BABAM GELDİ BENİ ALDI YUKARIDAKİ OKULAMI AŞAĞIDAKİ OKULAMI DİYE SORDU BANA. KÜÇÜK ABLAM YUKARIDA OLAN MUSTAFA NOYAN İLKOKULUNDA OKUDUĞUNDAN YUKARIYI SEÇTİM. OKULA YAZILDIM. İLK GÜN ÇIKIŞTA BABAM BEKLEDİ BENİ. BABAMI GÖRÜNCE ÜZERİNE ATLAMIŞTIM. SINIFIM 25 KİŞİYDİ. ÇOK COCUK VARDI O YILLARDA. SIRA SIRA DİZİLİ 25 BİNADA 3 DAİREDEN GENÇLERLE BİRLİKTE 100 E YAKIN COCUK VARDI. TELEVİZYONDA ÖZEL KANALLARIN BİR BİR TÜREDİĞİNDE FARKLI PROGRAMLAR VE FİLMLER İNSANLARIN GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN DÜNYASINA HER GÜN YENİ BİRŞEYLER KATIYORDU. ÇİZGİ FİLMLERİ KAÇIRMIYORDUK. KARA ŞİMŞEK EN HİT DİZİYDİ O ZAMAN. HAFTADA BİR GÜN ARABAYLA YENİ GÖÇ EDEN VEYA ESKİ BERİ İKAMET EDEN AKRABALARI ZİYARET EDERDİK. ARABAYLA GEZMEYİ SEVERDİM. 86 MODEL KARTAL A DOLUŞURDUK. YOLLAR BOŞTU.  BAĞLARBAŞINDAN AŞŞAĞI BOŞTA  EVE KADAR İNERDİK. EVİN KARŞISINDAKİ BOSTANLAR 1989-1990 YILLARINDA İSTİMLAK OLDU. KAZILDI, BOZULDU TEKRAR KAZILDI. EN SON BİR KISMI ÜNLÜ ÇAVUŞDERE PARKI OLDU. AKŞAMLARI PARK DOLUP TAŞARDI. BİR BÖLÜMDE AİLELER ÇOCUKLAR, ÜST TARAFINDA GENÇLER, KÖŞE TARAFLARINDA ŞARAPÇILAR OLURDU. SAĞDA SOLDA MİLADI DOLMUŞ ESKİ KAMYONETLER ARABALAR KALDIRIM KÖŞELERİNDE DURURDU. BAZILARININ CAMLARI YOKTU.İÇİNE GİRER OYNARDIK. GİDİYORMUŞCASINA KULLANIRDIK  KAMYONETLERİ. BENİMKİSİ AÇIK MAVİ RUS KAMYONETTİ. KASASINDA ÇOK KÖŞE KAPMACA OYNADIK. AKŞAMLARI SAKLAMBAÇ, PARKTAKİ KAYDIRAĞIN ÇEVRESİNDE YAKALAMAÇ. SALINCAKTA ŞARKI SÖYLEYEREK SALLANMAK V.B OYUNLAR EVE GİTMEMİZE MANİ OLUYORDU.  BEYAZ SOKAK KÖPEĞİMİZ  VARDI, PRENSES İLE NEREDEYSE TÜM ÜSKÜDARI GEZER DİĞER KÖPEKLERE SALDIRTIRDIK. Bİ AKŞAM BABAM ARABASIZ GELDİ. 3-5 GÜN SONRADA 1990 MODEL PARLAMENT MAVİSİ , F1 YILDIZ CANTLI DOĞAN İLE GELDİ. 1-2 SENE BİNDİK ARIZALANMAYA BAŞLAYINCA SATTI BABAM . ARDINDAN SIFIR ŞAHİN ALDI . CAMLARI SİYAHTI. SIFIR KOKUSUNU HALA HATIRLIYORUM .İLK SIFIR ARABAMIZ OYDU. BANA EN YAKIN  ARKADAŞLAR 6-7 YAŞINDA ALT KATTAKİ KADİR VE YAN BİNADA OTURAN KUBİLAY DİYE ARKADAŞIMDI. CADDE GÜNEYBATIYA BAKTIĞINDAN ÖĞLENLERİ BİNA ÖNLERİ GÖLGE OLURDU. YAZIN ÖĞLENLERİ BİNA GİRİŞLERİNDE TAKILIRDIK. YERE YILAN ÇİZİP GAZOZ KAPAĞI İLE YARIŞIRDIK VEYA SEKSEK, KIZLAR DIŞARDAYSA ÇATLAK PATLAK OYNARDIK. YAKAR TOP, 9 TAŞ, ORTADA SIÇAN, SAKLANBAÇ, FUTBOLCU KARTLARI, TELLİ ARABA, BORU İLE KÜLAH ÜFLEME TAKSİLERE ATMA,  OYUN ÇOKTU. OYNAYACAK KİŞİDE ÇOKTU. MUTLU HUZURLU SIKINTISIZ ZAMANLARDI....

 

- antika - antika alanlar - antikacılar - müzayedeciler - müzayede evleri - antika paralar - koleksiyon - koleksiyoncular - antika dükkanı - antika mağazası -  üsküdar antikacılar sokağı - üsküdar bitpazarı  -Antika jozefin - Antika cep saati - Antika kolon - Antika fotoğraf - Antika ferman - Antika kuranı kerim - Antika arıyorum - Antika sahibinden - Antika savatlı - Antika radyo - Antika telefon - Antique firnuture - Antika sevres porselen sevres vazo - Antika zigon sehpa - Ottoman firnuture - Bitpazarı İstanbul antikacılar - Anadolu yakası antikacılar - Eski Üsküdar resimleri - Eski Üsküdar fotoğrafları - Antika Nişantaşı - Çukurcuma antikacılar -Antika bohem Bohemya - Antika sürahi - Antika arabesk Antika objeler Antika dekorasyon ürünleri Antika imari porselen - Antika rus - Antika bavaria - Antika art nouveau - Antika müzayede Antika nejdet kalay - Antika hat yazısı - Antika yazıhane - Antika yazı masası - Antika servis arabası Antika Üsküdarlı Cevat Antika şeker Ahmet paşa tablo - Antika şeker Ahmet paşa tablo - Antika İngiliz markuteri - Antika İznik tabak - Antika dore çerçeve - Antika hokka takımı - Antika meissen - Antika jardiniere jardinyer - Antika mineli - Antika burhan Uygur tablo - Antika İbrahim safi tablo - Antika hoca ali rıza tablo - Antika Osmanlı tuğralı - Antika eseri İstanbul -Antika Süleymaniye - Antika puf - Antika tuğralı gümüş - Antika altın - Antika tophane seramik - Antika tophane ürünler - Antika Çanakkale ürünler - Antika İznik seramik - Antika İstanbul - Antika Kütahya - Antika yıldız porselen - Antika Fransız ürünler - Antika varak vitrin Antika varak ayna - Antika Osmanlı ottoman tombak -Antika opalin cam - Antika duvar tabağı -  Antika şekerlik - Antika Fransız vitrin - Antika İngiliz vitrin - Antika büfe - Antika konsol - Antika şömine - Antika halı - Antika kapı - Antika bronz heykel - Antika tutya heykel - Antika fener - Antika Osmanlı sedefli - Antika el oyması - Antika berjer Antika jozefin Antika koltuk Antika sandalye - Antika masa - Antika paravan - Antika Osmanlı ürünler - Antika Fransız mobilya -Antika İngiliz mobilya - Antika fincan takımı - Antika fincan - Antika çerezlik - Antika lokumluk - Antika karaf -Antika gramafon - Antika avize - Antika abajur - Antika çerçeve Antika tablo - Antika tombak Antika havan -Antika aplik - Antika gaz lambası Antika varak restorasyonu - Antika sedef tamiri Antika tamiri - Antika şamdan - Antika nargile - Antika ibrik - Antika duvar saati - Antika masa saati - Antika kase - Antika tabak -Antika heykel - Antika figür - Antika biblo - Antika ayna - Antika expertiz Antika alım satımı - Antika vazo -Antikacılar Antikacılık Antika eşya - Mecidiyeköy antikacılar çarşısı - Kadıköy antikacılar Horhor antikacılar çarşısı - Zeki antik - Üsküdar antikacılar çarşısı - Antikacılar çarşısı